Navigace

Obsah

stavba I-9 info.pdf (179.92 kB)

infoletak_S9-novy-bor-dolni-libchava.pdf (948.84 kB)

KÚLK Závěr zjišťovacího řízení - Rozhodnutí.pdf (1.05 MB)

KÚLK odbor silničního hospodářství - přerušení řízení o umístění stavby.pdf (521.9 kB)

SCHKO Zahájení řízení o povolení výjimky.pdf (581.83 kB)

Žádost obce o prodloužení lhůty k návrhům.pdf (415.53 kB)

Vyjádření obce - nesouhlas s udělením výjimky ke škodlivému zásahu do biotopů.pdf (252.05 kB)

Obec Horní Libchava Nesouhlas s udělením výjimky dle §56 zák. 114-1992.pdf (249.07 kB)

Děti Země Vyjádření dle §56 zák. 114-1992.pdf (378.6 kB)

AOPK SCHKO České středohoří Výzva k doplnění dle §56 zák. 114-1992 + přerušení řízení.pdf (483.13 kB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na PK - podrobný geodetický průzkum.pdf (1.63 MB)

Vyjádření obce Skalice u České Lípy k udělení výjimky dle §56 zákona č. 114/1992 Sb. (411.18 kB)

KÚLK OŽPZ Řízení o udělení výjimky dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. - informace o novém účastníku řízení a doplnění podkladů pro rozhodnutí (428.12 kB)

KÚLK OŽPZ Řízení o udělení výjimky dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. - přílohy (411.18 kB)

AOPK SCHKO České středohoří Opakovaná výzva k doplnění žádosti v rámci probíhajícího řízení o povolení výjimky dle § 56 zákona č. 1141992 Sb..pdf (509.98 kB)

Deti_Zeme_vyjadreni.pdf (401.36 kB)

KÚLK OŽPZ Řízení o udělení výjimky dle § 56 zákona č. 1141992 Sb., o ochraně přírody a krajiny – přeložky silnice I9 Nový Bor – Dolní Libchava – informace o doplnění podkladů rozhodnutí a o pokračování řízení a výzva.pdf (491.97 kB)

STUZ_vyjadreni.pdf (677.75 kB)

Valbek_vyjadreni_I.pdf (432.66 kB)

Valbek_vyjadreni_II.pdf (238.17 kB)

vyjadreni_ucastniku_zari_rijen2021_rizeni_vyjimka_silnice_Ilom.9_NB_CL_RSD_Valbek.pdf (3.46 MB)

KÚLK OŽPZ Rozhodnutí o nepovolení výjimky ze základních ochranných podmínek (927.4 kB)

DOKUMENTY ZASLANÉ DNE 02.02.2022 KRAJSKÝM ÚŘADEM LIBERECKÉHO KRAJE:

KÚLK OŽP Výzva k vyjádření k podaným odvoláním proti rozhodnutí o nepovolení výjimky dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. (375.59 kB)

Mesto_Ceska_Lipa_doplneni.pdf (337.12 kB)

Mesto_Ceska_Lipa_odvolani.pdf (388.31 kB)

odvolani_Novy_Bor.pdf (185.82 kB)

Odvolani_Valbek_Silnice_I19_Novy_Bor_Libchava.pdf (465.18 kB)

priloha_1.pdf (434.14 kB)

priloha_2.pdf (4.48 MB)

DORUČENO DNE 14.02.2022:

AOPK SCHKO České středohoří: Oznámení o pokračování správního řízení o udělení výjimky dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny – silnice „I/9 Nový Bor – Dolní Libchava“ (461.83 kB)

ZVEŘEJNĚNO DNE 23.02.2022 Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu:

I-9_KULB-N_Bor-biota1-21_DZ_vyj_odv-1.pdf (720.61 kB)

DORUČENO DNE 25.04.2022:

220419_RSDCR_U_vyjimka_56_I-9 Novy Bor-Dolni Libchava_doplneni spisu.pdf (458.95 kB)

Priloha1_SR-1829-UL-2017-43_Ceska Lipa_vyjadreni.pdf (326.07 kB)

Priloha1_SR-1829-UL-2017-43_Ceska Lipa_vyjadreni_priloha1.pdf (336.34 kB)

Priloha1_SR-1829-UL-2017-43_Ceska Lipa_vyjadreni_priloha2.pdf (1.87 MB)

Priloha2_SR-1829-UL-2017-44_Sdruzeni Svobodna Ves_vyjadreni.pdf (37.78 kB)

Priloha2_SR-1829-UL-2017-44_Sdruzeni Svobodna Ves_vyjadreni_petice elektronicka.pdf (1.06 MB)

Priloha2_SR-1829-UL-2017-44_Sdruzeni Svobodna Ves_vyjadreni_petice papirova.pdf (1003.49 kB)

ODESLÁNO DNE 01.06.2022:

Vyjádření se k vyjádření účastníků řízení.pdf (1.51 MB)

DORUČENO DNE 16.06.2022 - AOPK SCHKO České středohoří ROZHODNUTÍ:

220614_RSDCR_R_§56_I_9NovyBor-DolniLibchava.pdf (908.84 kB)

DORUČENO DNE 28.07.2022 - MŽP ČR ROZHODNUTÍ O ODVOLÁNÍ:

569_-_ŘSD_ČR_-_silnice_I-9_Nový_Bor_-_Dolní_Libchava.pdf (336.01 kB)

DORUČENO DNE 03.08.2022 - AOPK SCHKO České středohoří, Oznámení o odvolání proti rozhodnutí č. j. SR/1829/UL/2017-53 ze dne 14. 6. 2022:

220729_RSDCR_O_Oznameni_odvolani_§56_I_9NovyBor-DolniLibchava.pdf (451.29 kB)

ŘSD_I_9_Odvolání_do_ROZH_AOPK_26.7.2022_e.pdf (293.14 kB)

ŘSD_Odvolání_k_ROZH_AOPK_29.6.2022_e.pdf (288.64 kB)

DORUČENO DNE 21.12.2022 - MŽP ČR ROZHODNUTÍ O ODVOLÁNÍ:

atc6061634235410832090.pdf (217.06 kB)

ODESLÁNO DNE 19.04.2023 - Obec Skalice u Č.L. Žádost o vstup účastníka do řízení:

dl-5603866645874145574.pdf (197.72 kB)

DORUČENO DNE 26.04.2023 - AOPK SCHKO České středohoří, Oznámení o zahájení řízení o povolení výjimky dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb.:

atc4553708104566640285.pdf (573.35 kB)

DORUČENO DNE 28.04.2023 - KÚ LK Řízení o udělení výjimky dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, přeložky silnice I/9 Nový Bor-Dolní Libchava“ – sdělení účastníkovi řízení:

atc1336101868906787864.pdf (431.25 kB)

DORUČENO DNE 28.04.2023 - KÚ LK  I . O Z N Á M E N Í  O  Z A H Á J E N Í  Ř Í Z E N Í:

atc4111530851695994917.pdf (379.95 kB)

ODESLÁNO DNE 22.05.2023:

Vyjádření obce pro agenturu ochrany přírody.pdf (781.75 kB)

Vyjádření obce pro Krajský úřad.pdf (723.76 kB)

DORUČENO DNE 16.06.2023 - AOPK SCHKO České středohoří, Usnesení - Agentura tímto usnesením stanovuje, že účastníci řízení mohou navrhovat důkazy a činit jiné návrhy ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto usnesení:

atc2786645501051432423.pdf (443.51 kB)

DORUČENO DNE 12.07.2023 - KÚ LK  OŽPZ, USNESENÍ - přerušení řízení:

atc2420984909990713144.pdf (429.61 kB)

DORUČENO DNE 07.08.2023 - AOPK SCHKO České středohoří, USNESENÍ - přerušení řízení:

atc4888505575179865584.pdf (481.96 kB)

DORUČENO DNE 16.11.2023 - KÚ LK  OŽPZ, Řízení o udělení výjimky dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny - „I/9 Nový Bor – Dolní Libchava“ – informace o doplnění spisu vedeného správního řízení a výzva k vyjádření se k doplněným podkladům rozhodnutí:

78577_Usneseni_silnice_I_lom_9.pdf (559.54 kB)

CVUT_dolneni_podkladu_6_10_2023.pdf (3.26 MB)

Expertni_vyjadreni_I_13_Novy_Bor_D_Libchava_4_8_2023.pdf (193.7 kB)

HODNOCENI_ZDRAVOTNICH_RIZIK_I_9_N_Bor_D_Libchava.pdf (6.24 MB)

KRPLK_DI_stanovisko_k_I_9_18_5_2023.pdf (204.86 kB)

Odborne_vyjadreni_I_9_N_Bor_D_Libchava_hodnoceni_vlivu.pdf (247.31 kB)

DORUČENO DNE 05.12.2023 - AOPK SCHKO České středohoří, Řízení ve věci povolení výjimky dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny – silnice „I/9 Nový Bor – Dolní Libchava“ – oznámení o pokračování správního řízení a výzva k vyjádření se k doplnění žádosti:

SCHKO silnice I-9.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 467.46 kB

DORUČENO DNE 15.01.2024 - KÚ LK  OŽPZ - Řízení o udělení výjimky dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny - „I/9 Nový Bor – Dolní Libchava“ – informace o doplnění spisu vedeného správního řízení a výzva k vyjádření se k doplněným podkladům rozhodnutí:

1277_Vyroz_o_doplneni_spisu_vyzva_k_vyjadreni_k_podkladum_sil_1lom9.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 498.05 kB

doplneni_vyjadreni_spolek_svobodna_ves_31_12_2023.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 428.97 kB

I_9_KULB_N_Bor_biota2_13_DZ_vyj2.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 207.88 kB

I_9_KULB_N_Bor_biota2_13_DZ_vyj2_P1_Prelouc.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 4.29 MB

I_9_KULB_N_Bor_biota2_13_DZ_vyj2_P2_Prelouc.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 118.72 kB

I_9_KULB_N_Bor_biota2_13_DZ_vyj2_P3_Prelouc.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 221.6 kB

I_9_KULB_N_Bor_biota2_13_DZ_vyj2_P4_HN_Matl.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 1.3 MB

I_9_KULB_N_Bor_biota2_13_DZ_vyj2_P5_intenzity.doc Typ: DOC dokument, Velikost: 51 kB

LK_zavazek_pro_budouci_USS_14_12_2023.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 391.54 kB

LK_Zavazne_prohlaseni_SH_71_2004_13_4_2004.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 196.01 kB

RSD_Zavazne_prohlaseni_zadatele_19_12_2023.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 314.77 kB

Vyjadreni_mesto_Ceska_Lipa_1_12_23.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 444.9 kB

Vyjadreni_STUZ_JUDr_Petr_Svoboda_31_12_23.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 375.86 kB

ODESLÁNO DNE 10.01.2024 - Obec Skalice u České Lípy, Žádost o prodloužení lhůty:

ŽÁDOST o prodloužení lhůty I-9 SCHKO.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 348.75 kB

DORUČENO DNE 24.01.2024 - AOPK SCHKO České středohoří, USNESENÍ přerušuje řízení:

atc6208357562669993004.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 454.67 kB

DORUČENO DNE 24.01.2024 - KÚ LK  OŽPZ, U S N E S E N Í  přerušuje řízení:

atc8336963430957777548.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 502.73 kB

 

DOKUMENTACE

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Chci se zaregistrovat

Rozklikávací rozpočet

Klikací rozpočet

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-download
app-store-download

 

Svátek

Svátek má Stela

Aktuální počasí

<<
>>
dnes, pondělí 4. 3. 2024
slabý déšť 13 °C 5 °C
slabý déšť, slabý severní vítr
vítrS, 3.77m/s
tlak1005hPa
vlhkost61%
srážky0.18mm

CzechPoint

CzechPoint

Mapové podklady

mapa